Časovi pevanja u grupi (3-5 polaznika)

Polaznici imaju podršku kolega koji ih ohrabruju da se bolje izraze, da pobede tremu, uče iz primera kako su drugi savladali istu prepreku u zajedničkom zadatku. Ovi časovi pružaju mogućnost višeglasnog pevanja(dueta, pratećih vokala…) i na taj način pospešuju razvoj harmonskog sluha.

Pojedinci različite zadatke bolje rešavaju u grupi. Grupa je organizovana tako da podstiče razvoj kooperativnosti, motivacije, da razvija poverenje i podršku medju polaznicima.