Solfedjo i teorija muzike

Treniranjem sluha uz poznavanje teorije muzike naučićete intervale, akorde, da možete sebe da pratite na klaviru dok pevate, naučićete da pevate “tercu”, prateće vokale i mnoge druge stvari koje će vam pomoći da bolje razumete muziku koju izvodite.