Klavir

Sviranje stimuliše mozak na više načina, povećava kapacitet memorije, poboljšava koordinaciju pokreta, umanjuje stres.