Individualni časovi

Daju polaznicima slobodu da svoje pevanje usavršavaju do najsitnijih detalja.

Pored termina i dinamike časova koje birate u skladu sa svojim slobodnim vremenom, ovi časovi vam daju mogućnost učestvovanja u kreiranju plana i programa napredovanja koji je prilagodjen vašem senzibilitetu, u odnosu na vaše predznanje, ciljeve i ambicije, u zavisnosti od toga šta želite da postignete u pevanju, bilo da ste početnik ili pevač sa iskustvom