Časovi u paru

Ova metoda vam olakšava učenje i napredovanje jer pruža mogućnost da učite na praktičnom primeru drugih polaznika, daje vam širinu da isti problem posmatrate iz drugog ugla i lakše razvijate nove ideje za rešavanje problema, a uz to uvek imate podstrek da budete bolji i uspešniji u svakom zadatku, jer uvek imate uporedni rezultat.

Parovi se formiraju na osnovu sličnih predispozicija, uzrasta i ambicija.